Služby

concact call +421911408206

prav firma roka

2017

firma roka

2018

Trestné právo

Veľmi odporúčaná advokátska kancelária

 

Advokátska kancelária Strémy, s.r.o.

table img

Advokátska kancelária prof. JUDr. Tomáša Strémyho, PhD. s.r.o., zameraná predovšetkým na trestné právo, pôsobí ako integrálna súčasť slovenskej právnickej obce. Ponúka právne služby a právne poradenstvo domácim a zahraničným klientom.

Poskytujeme právne služby zo všetkých odvetví slovenského právneho poriadku, najmä z oblasti:

 • Trestného práva
  • Zastupovanie obvineného v trestnom konaní
  • Zastupovanie obžalovaného v trestnom konaní
  • Zastupovanie poškodeného v tresnom konaní
  • Trestná zodpovednosť právnických osôb
  • Vypracovanie a podanie trestného oznámenia
 • Občianskeho práva
  • Právo nehnuteľností
  • Rodinné právo
  • Záväzkové právo
 • Obchodného práva
  • Právo obchodných spoločností
  • Due Dilligence
  • Záväzkové právo
 • Pracovného práva

Právne poradenstvo

Na osobnom stretnutí Vám poskytneme naše odborné stanovisko k Vášmu právnemu problému.

Zastupovanie klientov

Ponúkame komplexné právne služby pri zastupovaní obvineného, obžalovaného alebo poškodeného v trestnom konaní.

Sporová a mimosporová agenda

Právne zastúpenie v civilnom, trestnom, správnom konaní.